İmza Okunamadı

ENTERİYÖR - 20x25 cm - KAĞIT ÜZERİNE SULU BOYA - 1920 - İmzalı