Ohannes BARK

KAZLAR - İÇ ÖLÇÜ 20x34 cm -DIŞ ÖLÇÜ 30x44 cm - DURALİT ÜZERİ YAĞLIBOYA - İmzalı (haliyle)
Arka kısımında eserin müzeden çıktığına dair ibare vardır.