Naci Terzi

Peyzaj, tuval üzerine yağlıboya, imzalı, 65 X 55 cm