Ümmet Karaca

Tuval üzerine yağlıboya." Maçka'dan Kış manzarası" 2006 yılı. Agop Egoyan onaylıdır. Ölçüler: 60 x 80 cm